Hviding Kirke - Marskens katedral

Hviding Kirke


Hviding Kirkevej 12
6760 Ribe

Sognepræst Michael H.N. Nielsen
Telefon 75 44 50 25
Mail: Tryk her

Kirken


Hviding Kirke

Hviding Kirke ligger som en præriekirke i den vestlige del af marsken,
tæt på landsbyen Gl. Hviding. Placeringen skyldes, at fra gammel tid var
Hviding Nakke et vigtig ladeplads for bl.a. udskibning af stude.

Kirken er påbegyndes opført omkring 1150 - opr. tufsten. Omkring år 1200
er der behov for at bygge kirken større. Det bygges et stort vestparti med to
tårne, som har været forbundet med en portbygning. Under restaureringerne
1963-67 viste der sig desuden fundamenter til to sideskibe, som imidlertid
aldrig blev opført. Da de to tårne faldt sammen omkring år 1500 blev de ikke
siden genopført.

Kirken har oprindelig været rig på kalkmalerier, men i dag er der ikke
så meget tilbage Karakteristisk for kirken er dog den hanseatiske kogge på
nordvæggen, omkr. år 1300.

Skibets marmorerede loft er fra 1744, mens korloftet er malet i 1913.
Vestpulpituret er fra 1704, mens orgelfacaden er fra 1782. Det indbyggede orgel er fra 1967, udstyret med cymbelstjerne. Døbefonten: senromansk.
Korbuekrucifixet, omkr. 1350. Prædikestolen, 1767.

Kirkens mest markante klenodie er den store fløjaltertavle fra 1520,
skøret efter et træsnit af nürnbergeren Erhard Schön. - I en stor rosenkrans,
hvis roser symboliserer Trosbekendelsen, og hvis små roser symboliserer
Fadervor og Ave Maria, hænger den korsfæstede, omgivet af talrige udskårne
figurer.